Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Unieważnienie małżeństwa. Rozwód kościelny - proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Unieważnienie małżeństwa, Unieważnienie ślubu kościelnego

Jak unieważnić małżeństwo i ślub kościelny?

Unieważnienie małżeństwa to akt prawny, który uznaje, że małżeństwo było nieważne od samego początku. W Polsce unieważnienie małżeństwa, tak jak rozwód, regulowane jest przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego. Jednak unieważnienie małżeństwa różni się od rozwodu, ponieważ rozwód rozwiązuje ważne małżeństwo, które zostało zawarte i uznane za ważne przez prawo. Natomiast unieważnienie małżeństwa oznacza, że małżeństwo nigdy nie było ważne z punktu widzenia prawa.

notariusz, rejent, rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

Przyczyny unieważnienia małżeństwa cywilnego

Są różne przyczyny nieważności zawartego małżeństwa, a zatem istnieją argumenty, na podstawie których można ubiegać się o unieważnienie małżeństwa. Do najistotniejszych przesłanek unieważnienia małżeństwa można zaliczyć między innymi:

- Brak wymaganej zgody jednego z małżonków na zawarcie związku małżeńskiego
- Małżeństwo zostało zawarte pod przymusem lub pod wpływem błędu co do istotnych okoliczności
- Jedno z małżonków nie było zdolne do jego zawarcia (np. ze względu na niezdolność do udzielenia ślubu z powodu choroby psychicznej)
- Jedno z małżonków już wcześniej było w innym zatwierdzonym związku
- Ślub został zawarty przez krewnych bliższych niż dozwolone przez prawo.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Aby unieważnić związek małżeński w Polsce, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Procedura unieważnienia małżeństwa jest najczęściej bardziej skomplikowana od rozwodu i może się różnić w zależności od przyczyny, dla której chcemy ubiegać się o unieważnienie.

Rozwód kościelny - powództwo o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej, pokrewieństwa lub wad zgody małżeńskiej

W Polsce najczęściej przebiega w następujący sposób:

Zgromadzenie dokumentów - należy zgromadzić dokumenty potwierdzające podstawy unieważnienia małżeństwa. Może to być np. akt ślubu, dowody na to, że zostało ono zawarte pod przymusem lub że jedno z małżonków nie było zdolne do zawarcia małżeństwa.

Złożenie wniosku - należy złożyć wniosek o unieważnienie małżeństwa do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania jednego z małżonków lub w miejscu ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Wniosek musi zawierać podstawy, na których opiera się żądanie unieważnienia.

Przeprowadzenie postępowania - sąd przeprowadza postępowanie, w trakcie którego wyjaśnia okoliczności i dowody przemawiające za unieważnieniem małżeństwa. Jeśli sąd stwierdzi, że wniosek jest uzasadniony, wydaje wyrok o unieważnieniu małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa oznacza, że nigdy nie było ono ważne z punktu widzenia prawa. Oznacza to, że małżonkowie nie muszą się rozwodzić, ponieważ nie byli uznani za małżonków w świetle prawa.

prawnik pozew o rozwód wzór

Jeśli potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii rozwodu lub podziału majątku, to pamiętaj, że w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem - a my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


506 246 140


Pytania i odpowiedzi (Q&A, FAQ)

Jeśli interesują Cię kwestie prawne rozwodu, podziału majątku, spadku, zachowku i inne, to tutaj uzyskasz odpowiedzi na najczęstsze pytania. Być może pomogą Ci one podjąć właściwe decyzje i znaleźć sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego we własnym zakresie.

Jeśli jednak procedury prawne są Ci obce lub nie chcesz pozostawiać tak ważnych kwestii przypadkowi, to warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Chcesz rozwodu, dochodzisz spadku lub zachowku, walczysz z bankiem lub trafił Ci się trudny przypadek?

Pamiętaj - w każdej chwili możesz do nas zadzwonić.


Rozwód

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...