Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Rozwód a dzieci
Rozwód a dziecko

jak powiedzieć dziecku o rozwodzie?

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Rozwód a dzieci
Rozwód a dziecko

Jak powiedzieć dziecku o rozwodzie?
Czy dobro małoletnich dzieci ma znaczenie?

Rozwód to jedna z okoliczności kończących małżeństwo - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego następuje w drodze postanowienia sądowego (wyroku rozwodowego), na żądanie jednego lub obojga małżonków, wyrażone w pozwie rozwodowym (wniosku rowodowym).

Jak uzyskać rozwód? Jakie są przyczyny rozwodu?

Aby rozwód mógł zostać orzeczony, Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 1 wymienia dwie pozytywne przesłanki rozwodu - zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego - z założeniem, że muszą one wystąpić łącznie. Oznacza to dokładnie, że więzi łączące małżonków w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej muszą całkowicie zaniknąć. Dodatkowo, analiza konkretnego przypadku, musi prowadzić do wniosku, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia, to takie sytuacje jak wspólne uczestniczenie w wyborach, koncertach czy na przyjęciach u znajomych oraz wspólne spożywanie niektórych posiłków czy pomoc udzielana w czasie choroby, nie będą świadczyć o nawiązaniu pożycia małżeńskiego między skłóconymi stronami. W takiej sytuacji na skutek złożenia pozwu rozwodowego (pozew rozwodowy musi być prawidłowo wypełniony) sąd wyda pozytywny wyrok rozwodowy, zaznaczając trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W wyroku orzekającym rozwód sąd określa również sprawowanie władzy rodzicielskiej oraz wysokość alimentów.

Rozwód a dzieci
Rozwód a dziecko
Czy dobro małoletnich dzieci ma znaczenie?

Ustawodawca przewidział jednakże sytuacje, w których orzeczenie rozwodu nie nastąpi, pomimo wystąpienia przesłanek pozytywnych rozwodu. Musisz wiedzieć, że do rozwodu nie dojdzie jeżeli wskutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo rozwód byłby sprzeczny z innym zasadami współżycia społecznego. (czytaj także o całym procesie rozwodowym i przesłankach rozwodu).

Rozwód to trudny i emocjonalnie wymagający czas dla wszystkich zaangażowanych, a dzieci są jednym z głównych zmartwień dla par decydujących się na rozwód. Aby zapewnić dzieciom spokojny czas w trakcie tego procesu koniecznie wziąć pod uwagę kilka kwestii:
Komunikacja: Ważne jest, aby rodzice utrzymywali otwartą i uczciwą komunikację z dziećmi na temat rozwodu. Powinni wyjaśnić, że rozwód jest decyzją dorosłych i nie jest spowodowany przez dzieci. Dzieci powinny wiedzieć, że oboje rodzice nadal ich kochają i będą dla nich dostępni.
Stabilność emocjonalna: Dzieci potrzebują stabilności emocjonalnej w trakcie rozwodu. Rodzice powinni starać się utrzymać spokój i unikać konfliktów przed dziećmi. Ważne jest, aby dzieci czuły się bezpiecznie i chronione. Troskliwa, wspólna opieka: Za wszelką cenę rodzice powinni dążyć do wspólnej, troskliwej i dbałej opieki nad dziećmi po rozwodzie. Dzieci mają korzyści z kontaktu z oboma rodzicami i utrzymania więzi z obojgiem. W przypadku, gdy wspólna opieka jest niemożliwa, należy stworzyć jasny plan dotyczący czasu spędzanego z każdym rodzicem, aby dzieci wiedziały, kiedy i gdzie spotkają się z drugim rodzicem. Zrozumienie emocji dziecka: Dzieci mogą odczuwać wiele różnych emocji w związku z rozwodem, takich jak smutek, złość, frustracja czy dezorientacja. Ważne jest, aby rodzice zrozumieli i zaakceptowali te emocje, pomagając dziecku wyrażać swoje uczucia i udzielając wsparcia emocjonalnego. Profesjonalne wsparcie: Czasami dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia w trakcie rozwodu. Terapia rodzinna lub indywidualna terapia dla dzieci może być pomocna w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i dostosowaniu się do zmian.

Pamietaj, że każda rodzina i sytuacja jest inna, dlatego ważne jest, aby indywidualnie dostosować podejście do rozwodu i dzieci. Jeśli rodzice mają trudności w poradzeniu sobie z rozwodem i jego wpływem na dzieci, warto skonsultować się z prawnikiem rodzinnym lub specjalistą ds. terapii rodziny, aby uzyskać dodatkową pomoc i wsparcie.prawnik pozew o rozwód wzór

Chcesz szybko przeprowadzić rozwód? Jest to możliwe w określonych sytuacjach. Zadzwoń i umów się na konsultacje.

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


506 246 140


Pytania i odpowiedzi (Q&A, FAQ)

Jeśli interesują Cię kwestie prawne rozwodu, podziału majątku, spadku, zachowku i inne, to tutaj uzyskasz odpowiedzi na najczęstsze pytania. Być może pomogą Ci one podjąć właściwe decyzje i znaleźć sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego we własnym zakresie.

Jeśli jednak procedury prawne są Ci obce lub nie chcesz pozostawiać tak ważnych kwestii przypadkowi, to warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Chcesz rozwodu, dochodzisz spadku lub zachowku, walczysz z bankiem lub trafił Ci się trudny przypadek?

Pamiętaj - w każdej chwili możesz do nas zadzwonić.


Rozwód

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...