Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Pomoc frankowiczom, Kancelaria frankowa pomaga unieważnić kredyt frankowy

Zadzwoń po bezpłatną analizę umowy

Nie zwlekaj! Nikt nie zrobi tego za Ciebie

506 246 140

Pomoc dla frankowiczów
Pomoc dla kredytobiorców frankowych

Jakie są korzyści z nieważności umowy kredytowej?

Zastosowanie przez bank w umowach kredytowych klauzul niedozwolonych, oraz nagły wzrost kursu CHF spowodowało, ze wielu kredytobiorców frankowych, w wyniku zawarcia umowy kredytowej, w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową. Problem narastał od wielu lat i stał się powodem do dyskusji na ten temat. Pomimo obietnic wyborczych, rząd wycofał się z pomocy w rozwiązaniu kiepskiej sytuacji frankowiczów, np. poprzez przewalutowanie kredytów, ale nowe orzecznictwo sądów ułatwiło wnioskowanie ewentualnych zmian i weryfikacji zawartych umów kredytowych, które jednak spadło indywidualnie na barki każdego kredytobiorcę.

Zadzwoń po bezpłatną analizę umowy CHF!

Nie zwlekaj! Nikt nie zrobi tego za Ciebie

506 246 140

rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

Czy można unieważnić umowę kredytu zaciągniętego we frankach?

Większość umów kredytowych w CHF, a właściwie umów pseudofrankowych zawiera wady prawne. Te wady umożliwiają unieważnienie zapisów dotyczących przewalutowania kredytu do franka, a najczęściej unieważnienie nawet całej umowy. Wiedz, że nasze działanie nie polega na pomocy w przewalutowaniu kredytu z CHF na PLN, lecz prowadzi do unieważnienia niekorzystnych dla Ciebie zapisów umowy. Dzięki naszej pomocy Twoje zadłużenie może znacząco się zmniejszyć, a najczęściej może się okazać, że to bank będzie musiał zwrócić Ci nadpłatę. Pamiętaj, że wstępna analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Jaki jest cel naszych działań w sprawach frankowych, kredytu we frankach szwajcarskich?

Działając na konkurencyjnym rynku, umowy kredytu banki zawierały najczęściej w dwóch formach: umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego w CHF, obie ściśle związane z kursem franka szwajcarskiego (kursem waluty CHF, czyli kursem waluty obcej). Pomijając szczegóły tychże umów, aktualna linia orzecznicza sądów pozwala na dokonanie unieważnienia wybranych, niedozwolonych klauzul stosowanych przez banki w umowach indeksowanych oraz unieważnienie całych umów kredytów denominowanych. W pierwszym przypadku umowa nadal obowiązuje strony, przy czym domagamy się zwrotu nadpłaconych rat oraz zmniejszenia rat pozostałych do końca umowy. W drugim przypadku dążymy do wzajemnego rozliczenia stron i zakończenia dotychczasowej współpracy, która dotąd odbywała się niekorzystnych dla kredytobiorcy warunkach.

Pomoc frankowiczom - jak działamy i co oferujemy w sprawie frankowej umowy kredytowej?

+ Istniejemy na rynku od 2001 roku. Jako Biura-Prawne.com kooperujemy tylko z najlepszymi Kancelariami Prawnymi, które posiadają doświadczenie i kompetencje w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności sporów z bankami i ubezpieczycielami
+ Nie obiecujemy "gruszek na wierzbie", nasze osiągnięcia są realne. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na właściwe oszacowanie możliwości osiągnięcia oczekiwanego sukcesu w sporze
+ Warunki współpracy z naszymi prawnikami są z góry jasno określone, bez ukrytych kosztów i niespodzianek
+ Wynagrodzenie prawników kancelarii jest jasno określone i pobieramy je dopiero od kwot zasądzonych korzyści
+ Zapewniamy kompleksową obsługę, skuteczną pomoc i dostęp do informacji na każdym etapie postępowania
+ Naszym celem jest szybkie uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu sądowym
+ Dla zapewnienia szybkości i poufności wymiany informacji stosujemy sprawdzone, skuteczne rozwiązania teleinformatyczne, na rzecz prowadzenia sprawy kredytu CHF
+ Prawnicy, którym zlecimy prowadzenie Twojej sprawy są osobami zaufania publicznego, posiadają ubezpieczenie OC w działalności gospodarczej.
+ Przeprowadzimy Cię przez skomplikowany proces dochodzenia roszczeń bez wychodzenia z domu! Czy to w kraju, czy za granicą!!!
+ Zabezpieczymy Cię przed ewentualnymi innymi roszczeniami banków.

rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

Jakie są korzyści dochodzenia roszczeń frankowych i unieważnienia umowy kredytu frankowego? Jak wygląda odfrankowienie kredytu CHF?

Wbrew obietnicom wyborczym, rząd wycofał się z realnej pomocy w rozwiązaniu problemu kredytobiorców w walucie franka szwajcarskiego. Wobec powyższego wnioskowanie ewentualnych zmian i weryfikacji zawartych umów kredytowych spadło indywidualnie na barki każdego poszkodowanego. Dlatego tylko w gestii i interesie każdego kredytobiorcy jest właściwe renegocjowanie umowy kredytowej i dochodzenie ewentualnych roszczeń od banku. Osoby, które zaciągnęły kredyty frankowe mogą dochodzić swoich roszczeń w polubownych lub sądowych sprawach frankowych przeciwko bankowi. Aktualnie większość spraw sądowych prowadzi do stwierdzenia nieważności umowy frankowej kredytobiorcy.

Pomoc dla frankowiczów - kancelaria prawna pozwie bank i unieważni kredyt frankowy (kredyt we frankach)

Prawidłowo przeprowadzona procedura dochodzenia roszczeń frankowych, zapewnia wiele korzyści zarówno w krótkim jak i długim czasie. Kiedy nastąpi orzeczenie przez sąd nieważności zapisów, to w takim przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego (nieważność kredytu, nieważność zawartej umowy kredytowej) dotychczasowy kredytobiorca może uzyskać bardzo istotne korzyści:

+ Natychmiastowa wypłata pokaźnych środków z tytułu nadpłaconych rat.
+ Środki wpłacane na rzecz banku będziesz mógł przeznaczyć na inne cele.
+ Budżet domowy zyska dodatkowe zasilenie, po znacznym zmniejszeniu miesięcznych obciążeń. Twoje kolejne raty mogą być o połowę mniejsze!!!
+ Duża ulga dla Twojego portfela - zmniejszenie lub brak zobowiązań kredytowych. I z pewnością lepsze samopoczucie!!!

prawnik pozew o rozwód wzór

Jesteśmy do Twojej dyspozycji - w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem. A my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.

Wybierzemy właściwego dla Twojej sprawy prawnika, ustalimy ewentualny termin wizyty lub kontaktu zdalnego.


506 246 140


Spłaciłeś lub nadal spłacasz kredyt we frankach szwajcarskich?
Czy wiesz, że można odzyskać spłacone kredyty frankowe?

Frankowiczu, jeśli:

- poczułeś się zdezorientowany w momencie podpisania umowy?
- spłacasz kredyt CHF?
- chcesz się dowiedzieć czy możesz odzyskać pieniądze i uwolnić się od kredytu?
- Twój kredyt frankowy został już spłacony?
- odczułeś gwałtowny wzrost wysokości rat kredytu?
- zdecydowałeś się na kredyt w CHF, gdyż wydawał się tańszy od złotówkowego albo bank nie chciał Ci innego udzielić?
- nie sądziłeś, że od momentu uruchomienia kredytu, rata kredytu może wzrosnąć w takim stopniu, że nadszarpnie Twój miesięczny domowy budżet?
- Twoje zadłużenie rosło pomimo wieloletnich spłat?
- jesteś zdezorientowany nie wiedząc czy działać czy czekać na spełnienie obietnic polityków o pomocy frankowiczom?
- nie wiesz kogo wybrać do prowadzenia sprawy w swoim imieniu?
- uważasz, że spłaciłeś więcej niż powinieneś?.
- masz obawy przed dalszymi roszczeniami banków?

Skontaktuj się z nami, byśmy mogli Ci pomóc w unieważnieniu umowy kredytowej Pamiętaj, że tylko Ty możesz poprawić swoją sytuację względem banku! Bank sam od siebie nie zaproponuje lepszych warunków, ani nie zredukuje Twojego zadłużenia.


Jak uzyskać wyrok sądowy, który stwierdzi nieważność umowy?

Jak przeprowadzić unieważnienie kredytu frankowego, unieważnienie umowy frankowej?

Unieważnienie kredytu frankowego jest skomplikowanym procesem, który wymaga dogłębnego zrozumienia przepisów prawnych oraz analizy treści umowy kredytu wraz załącznikami (najczęściej kredyt hipoteczny), a także warunków i terminu, w którym została umowa zawarta.

Procedura postępowania stwierdzenia nieważności umowy?

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w sprawie frankowiczów:

1. Na wstępie poprosimy Cię o przesłanie nam skanu umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami i regulaminami zawierającymi ogólne warunki umowy oraz ich późniejsze zmiany.

2. W oparciu o te dokumenty bezpłatnie przygotujemy wstępna analizę sprawy i ustalimy czy Twoja umowa abuzywny charakter i niedozwolone zapisy, które można podważyć i zakwestionować oraz określimy kwotę kredytu i koszt kredytu frankowego.

3. Następnie poprosimy Cię o pozyskanie z banku pełnego zestawienia wpłaconych kwot wraz z datą płatności oraz zastosowanym oprocentowaniem, jak również informację jaka była dokładna kwota kredytu. Takie zaświadczenia banki najczęściej wydają odpłatnie. W oparciu o te dokumenty i kalkulator określimy Twoje korzyści

4. Kolejnym krokiem jest wezwanie banku do dobrowolnego odfrankowienia kredytu i rozliczenia wpłaconych kwot

5. Jeżeli bank nie zastosuje się do wezwania występujemy do sądu z pozwem, z żądaniem unieważnienia określonych zapisów umowy oraz zwrotu nadpłaconej kwoty. W takiej sprawie sąd wyda orzeczenie, w którym stwierdzi nieważność umowy kredytu. Umowę kredytu hipotecznego uzna się za nieważną - kredyt frankowy został unieważniony.

Pamietaj, że w toku postępowania będziesz reprezentowany przez kancelarię frankowicza - profesjonalnego pełnomocnika, adwokata lub radcę prawnego, który specjalizuje się w prowadzeniu sporów z bankami. Czy wiesz, że tylko profesjonalny prawnik - kancelaria adwokacka, adwokat, radca prawny, który świadczy profesjonalną pomoc prawną frankowiczom jest ubezpieczony?

Czy wiesz, że możesz skorzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytu we frankach?

506 246 140

Nie czekaj!

Możesz liczyć na pomoc naszej kancelarii.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Pomoc frankowiczom

Unieważnienie kredytu CHF. Pomoc frankowiczom

Wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

Alimenty na dzieci, prawink od alimentów

Jest to świadczenie pieniężne, które jest należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...