Trudne tematy wymagają odpowiedniego wsparcia.

Porady prawne
On-line

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zadzwonić i opisać swój problem.
A najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.

Porady prawne on-line

Masz problem prawny?
Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika?

Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad prawnych on-line, świadczonych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Serwis Biura-Brawne.com nie świadczy bezpłatnych porad prawnych. Informacje na temat podmiotów świadczących bezpłatne porady prawne znajdziesz w tym artykule.

Aby skorzytać z porad prawnych on-line należy wysłać zapytanie korzystając z poniższego formularza:


Aby uzyskać porady prawne on-line można także wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail: pomoc@biura-prawne.com

Wiadomość elektroniczna powinna KONIECZNIE zawierać następujące informacje:
1. Możliwie jak najdokładniejszy opis problemu prawnego.
2. Dane nadsyłającego, w tym przede wszystkim:
- Imię lub pseudonim
- numer telefonu kontaktowego
- miejscowość, jeśli jest to istotne dla rozpoznania sprawy
3. Dodatkowe informacje w formie załączników (akceptowane formaty: pdf, jpg, doc)

Po otrzymaniu wiadomości, wybrany prawnik skontaktuje się z nadawcą wiadomości celem określenia możliwości porady, doprecyzowania zagadnienia i uzyskania niezbędnych informacji.

Nie chcesz czekać?
Zadzwoń i umów termin wizyty lub porady on-line


Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez

rozwód, prawnik rozwodowy

Rozwód to jedna z okoliczności kończących małżeństwo - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego następuje w drodze postanowienia sądowego, na żądanie jednego lub obojga małżonków.

Podział majątku wspólnego

podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Przy braku zgodnego stanowiska byłych małżonków, podział majątku wspólnego oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym. Podział aktywów majątku, ale także zobowiązań i obciążeń majątku (np. kredyt hipotetczny) bywa trudny i często budzi wiele wątpliwości

Spadek

spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W przypadku braku zgody spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia notarialnego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe. Wnioskodawcą takiego postępowania może być każdy, kto żąda praw do spadku. W jego wyniku sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku

Dochodzenie zachowku

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Zachowek to instytucja prawa spadkowego mająca na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed śmiercią spadkodawcy. Uprawnieni do zachowku mogą żądać zapłaty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Pomoc frankowiczom

pomoc frankowiczom

Zastosowanie przez bank niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych, oraz nagły wzrost kursu CHF spowodowało, ze wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Alimenty to termin prawny, który oznacza świadczenie pieniężne należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych. Alimenty mogą zostać ustalone przez sąd w wyniku procesu sądowego...

Porady prawne on-linePorady prawne on-line.
Masz problem prawny? Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad prawnych on-line, świadczonych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne.Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad prawnych. Informacje o punktach świadczących bezpłatne porady prawne dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...