Trudne tematy wymagają odpowiedniego wsparcia.

Bezpłatne
porady
prawne

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zadzwonić i opisać swój problem.
A najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.

Bezpłatne porady prawne

Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad prawnych

Informacje o punktach świadczących bezpłatne porady prawne dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej

W Polsce istnieje kilka sposobów na uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej:

Poradnia prawna: Niektóre organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oferują bezpłatne porady prawne. Można skorzystać z ich usług, aby uzyskać informacje i wsparcie w sprawach prawnych.
Ochrona prawna przez prawnika z urzędu: Osoby o niskich dochodach i inne uprawnione grupy mogą kwalifikować się do bezpłatnej pomocy prawnej w ramach systemu ochrony prawnej przez prawnika z urzędu.
Uniwersytety: Niektóre uniwersytety oferują bezpłatne porady prawne na rzecz studentów i lokalnej społeczności.
Stowarzyszenia branżowe: Niektóre stowarzyszenia branżowe oferują bezpłatne porady prawne dla swoich członków.
Fundacje: Niektóre fundacje oferują bezpłatną pomoc prawną w określonych sprawach, takich jak prawa człowieka, prawa pracy i prawa rodzinne.

Warto pamiętać, że dostępność i rodzaj bezpłatnej pomocy prawnej może się różnić w zależności od regionu i dostępności zasobów. Dlatego najlepiej skontaktować się z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, aby uzyskać informacje na temat dostępnej bezpłatnej pomocy prawnej.


prawnik pozew o rozwód wzór

Potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii: rozwodu, podziału majątku, spadku, zachowku?

Zadzwoń i umów się na wizytę.

506 246 140


Czy wiesz że? W wielu krajach wyrok sądu orzekający rozwód musi być poprzedzony okresem separacji.

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez

rozwód, prawnik rozwodowy

Rozwód to jedna z okoliczności kończących małżeństwo - oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego następuje w drodze postanowienia sądowego, na żądanie jednego lub obojga małżonków.

Podział majątku wspólnego

podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Przy braku zgodnego stanowiska byłych małżonków, podział majątku wspólnego oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym. Podział aktywów majątku, ale także zobowiązań i obciążeń majątku (np. kredyt hipotetczny) bywa trudny i często budzi wiele wątpliwości

Spadek

spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W przypadku braku zgody spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia notarialnego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe. Wnioskodawcą takiego postępowania może być każdy, kto żąda praw do spadku. W jego wyniku sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku

Dochodzenie zachowku

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Zachowek to instytucja prawa spadkowego mająca na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed śmiercią spadkodawcy. Uprawnieni do zachowku mogą żądać zapłaty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Pomoc frankowiczom

pomoc frankowiczom

Zastosowanie przez bank niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych, oraz nagły wzrost kursu CHF spowodowało, ze wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik

Alimenty to termin prawny, który oznacza świadczenie pieniężne należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych. Alimenty mogą zostać ustalone przez sąd w wyniku procesu sądowego...

Porady prawne on-linePorady prawne on-line.
Masz problem prawny? Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad prawnych on-line, świadczonych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne.Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad prawnych. Informacje o punktach świadczących bezpłatne porady prawne dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...