Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Kredyt a rozwód
Co z kredytem po rozwodzie?

Jak rozliczyć kredyt po rozwodzie?

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Co z kredytem po rozwodzie? Jak podzielić wspólne zobowiązania?

Mówi się, że nic tak nie cementuje małżeństw, jak wspólny kredyt hipoteczny. Chociaż ma to żartobliwy wydźwięk, to nierzadko o wiele łatwiej jest wziąć rozwód niż dokonać podziału majątku po rozwodzie. Dotychczas wyjątkowo trudny, a przede wszystkim budzący wątpliwości prawne był sposób rozliczenia wspólnego kredytu hipotecznego.

O ile kredyt taki został w całości spłacony w trakcie trwającego zwiazku małżeńskiego lub przed zakończeniem postępowania o podział majątku wspólnego to problem był relatywnie najmniej uciążliwy. Spłata kredytu dokonana przez jednego z małżonków już po rozwodzie, traktowana była jako nakład z majątku osobistego tego małżonka na majątek wspólny i rozliczana w orzeczeniu kończącym postępowanie. Najczęściej jednak nie stać jest byłych małżonków, aby kredyt spłacić w całości przed zakończeniem postępowania sądowego, głównie ze względu na wielkość kredytu (skalę obciążeń) i okres trwania umowy kredytowej

Dalszemu rozliczaniu kredytu spłacanego przez jednego z małżonków stała na przeszkodzie zasada określona w przepisie art. 618§3 kodeksu postępowania cywilnego, stanowiąca w odniesieniu do takich spraw, że po zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego małżonkowie nie mogą już dochodzić dalszego rozliczenia nakładów.

Wraz z rozwojem rynku kredytów hipotecznych sytuacja stała się dość powszechna w trakcie postępowań majątkowych w sądach. Równocześnie brak rozsądnego i wyważonego podejścia do tematu utrudniał sprawiedliwe rozstrzyganie w sprawach o podział majątku małżeńskiego. W dniu 27 lutego 2019r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 30/18 podjął uchwałę, która w istotny sposób zmieniła dotychczasową interpretację zagadnienia. Sąd Najwyższy stwierdził, że artykuł 618 § 3 KPC nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.

W wyniku podjęcia tej uchwały oraz zmiany rozumienia przepisu, byli małżonkowie będą mogli w skuteczny sposób rozliczyć pomiędzy sobą spłatę kredytu hipotecznego, która została dokonana nie tylko w trakcie małżeństwa, ale również po zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego. Małżonek, który spłaca lub spłacił kredyt po ustaniu małżeństwa nie będzie pokrzywdzony. Jeżeli spłaci kredyt zgodnie z harmonogramem, będzie mógł odzyskać od byłego współmałżonka całość przypadającego na niego udziału w kredycie, niezależnie od czasu kiedy spłata nastąpi.

Czy wiesz że? Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest wyjątkowo skomplikowaną czynnością prawną. Wymaga dużej i wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej, sporego nakładu pracy, czasu i środków, koniecznych do ustalenia składników majątku osobistego, warunków jego powstania, ustalenia jaka jest wartości tychże skąłdników oraz przysługujących praw. Dlatego, w tej dziedzinie zawsze warto skorzystać z usług doświadczonych prawników.

prawnik pozew o rozwód wzór

Potrzebujesz pomocy dobrego prawnika, wyspecjalizowanego w sprawach o podział majątku? Zadzwoń i umów się na konsultacje.

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


506 246 140


Pytania i odpowiedzi (Q&A, FAQ)

Jeśli interesują Cię kwestie prawne rozwodu, podziału majątku, spadku, zachowku i inne, to tutaj uzyskasz odpowiedzi na najczęstsze pytania. Być może pomogą Ci one podjąć właściwe decyzje i znaleźć sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego we własnym zakresie.

Jeśli jednak procedury prawne są Ci obce lub nie chcesz pozostawiać tak ważnych kwestii przypadkowi, to warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Chcesz rozwodu, dochodzisz spadku lub zachowku, walczysz z bankiem lub trafił Ci się trudny przypadek?

Pamiętaj - w każdej chwili możesz do nas zadzwonić.


Rozwód

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...