Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Adwokat, radca prawny.
Prawnik rozwodowy.
Do kogo po pomoc

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Prawnik, Adwokat, radca prawny.
Kto pomoże?

Kiedy pojawi się jakikolwiek problem prawny, często nie mamy pojęcia, do kogo z nim się zwrócić. Do prawnika, adwokata, czy do radcy prawnego? Czy to tylko kwetia nazewnictwa, czy te określenia zawodów jakkolwiek się się różnią? Czy ma znaczenie do kogo zwrócimy się po pomoc prawną? A może to tylko kwestia nazewnictwa i nie ma znaczenia, do kogo się zwrócimy? Chociaż nazwa każdego z powyższych zawodów brzmi fachowo, istnieją między nimi poważne różnice, które mają dla nas istotne znaczenie, a ich nieznajomość może się rożnie dla nas skończyć.

Otóż prawnikiem lub doradcą prawnym, jest osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa. Taka osoba, aby mogła świadczyć swoje usługi, nie musi posiadać żadnego doświadczenia, a także nie podlega żadnym dodatkowym regulacjom lub kontroli. Prawnik lub doradca prawny nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia OC i (co bardzo ważne) nie wiąże go obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Prawnik lub doradca prawny może świadczyć usługi doradztwa prawnego w formie np. kancelarii prawnej czy biura prawnego, w oparciu o generalną zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Może udzielać porad prawnych, sporządzać projekty pism procesowych, ale może jednak reprezentować klienta przed sądem.

Zawodami, które zajmują się świadczeniem profesjonalnej pomocy prawnej są adwokat i radca prawny. Adwokatem to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i po zdobyciu kilkuletniego doświadczenia zawodowego, najczęściej w formie aplikacji adwokackiej, pozytuwnie zdała egzamin adwokacki oraz została wpisana na listę adwokatów właściwej miejscowo Okręgowej Izby Adwokackiej. Adwokat może udzielać porad prawnych, sporządzać pisma procesowe, a przede wszystkim reprezentować swojego klienta przed każdym sądem, w każdej sprawie cywilnej, karnej lub administracyjnej. Jako członek Izby Adwokackiej posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC i ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za ewentualne uchybienia w wykonywaniu zawodu. Wiąże go obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, z którego to obowiązku nie może zostać zwolniony. Adwokat prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, najczęściej w formie Kancelarii Adwokackiej.

Zawodem zbliżonym do zawodu adwokata jest zawód radcy prawnego. Radca prawny nie musi jednak prowadzić działalności we własnym imieniu i na własny rachunek. Może pozostawać w stosunku pracy i podległości służbowej. W takiej sytuacji nie może pełnić funkcji obrońcy w sprawach karnych.

Podsumowując: każdy adwokat i radca prawny jest prawnikiem. Ale nie każdy prawnik jest profesjonalnym adwokatem lub radcą prawnym! Zatem gdy potrzebujemy zasięgnąć pomocy prawnej, zastanówmy się, czy chcemy udać się do prawnika przedsiębiorcy, czy też skorzystać z usług profesjonalnej pomocy prawnej. Profesjonalny – niekoniecznie znaczy droższy, gwarantuje jednak odpowiedni poziom doświadczenia, dyskrecję oraz odpowiedzialność za jakość świadczonych usług

prawnik pozew o rozwód wzór

Jeśli potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii rozwodu lub podziału majątku, to pamiętaj, że w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem - a my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


506 246 140Znajdź poradę
w Twoim mieście


Najważniejsze zagadnienia: Rozwód, Podział majątku, Spadek, Zachowek

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Pomoc frankowiczom

Unieważnienie kredytu CHF. Pomoc frankowiczom

Wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

Alimenty na dzieci, prawink od alimentów

Jest to świadczenie pieniężne, które jest należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...