Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Adwokat Rozwód i podział majątku, Najlepsi adwokaci rozwodowi 2023

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Mówią o nas:

⭐⭐⭐⭐⭐ Nie wiedziałam kto mógłby mi pomóc i nie miałam żadnych znajomych czy prawników. Zadzwoniłam i już po godzinie zostałam obsłużona przez wyjątkową Panią adwokat z Wrocławia. Tego się nie spodziewałam, że będę tak zadowolona. Rozwód i podział majątku

Agnieszka, Wrocław


Najlepszy prawnik od rozwodu, separacji i podziału majątku

Rozwód to zazwyczaj trudny okres w życiu dotychczasowych partnerów. Nawet w przypadku polubownego rozstania to czas dużego stresu, któremu często towarzyszą nieprzemyślane decyzje, podejmowane pod wypływem chwili i gwałtownych emocji.  Jednocześnie decyzje te mogą mieć dla nas bardzo istotne konsekwencje w przyszłości - niebagatelny wpływ na życie osobiste, stan psychiczny, zdolności finansowe. Dotyczy to nie tylko byłych partnerów, ale także ich wspólnych dzieci. Aby proces ten był możliwe bezstronny, uczciwy i gwarantował właściwe warunki rozstania i dalszej opieki nad dziećmi warto korzystać z usług profesjonalisty.

506 246 140Być może już o tym wiesz, ale warto pamiętać o 10 najważniejszych powodach dla których warto mieć DOBREGO ADWOKATA:

notariusz, rejent, rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

1. Wiedza na temat spraw rozwodowych (z orzekaniem o winie i bez)

Prowadzenie spraw o rozwód wymaga wiedzy i doświadczenia. Są niezbędne do profesjonalnej i skutecznej reprezentacji klienta w sprawach rodzinnych. Wiedza obejmująca zagadnienia rodzinne jest szczególnie ważna, ponieważ to dziedzina prawa, która dotyczy relacji międzyludzkich, a te często są złożone i emocjonalnie trudne. Specjalista od spraw rozwodowych, jest w stanie pomóc klientowi w zrozumieniu procesu i procedur, jak również w wyjaśnieniu trudnych kwestii (np. orzeczenie o winie). Doświadczenie pozwoli na zaproponowanie odpowiednich rozwiązań i strategii, które najlepiej odpowiadają potrzebom i interesom swoich podopiecznych. Może pomóc w negocjacjach, co często jest skuteczniejsze niż ciągnięcie sprawy przez długi czas w sądzie lub znaleźć inne kompromisowe rozwiązania, które będą odpowiadały obu stronom.

Dobry adwokat pomoże również (a może przede wszystkim) w reprezentowaniu interesów klienta w sądzie. Będzie miał dostęp do wiedzy na temat procedur oraz umiejętność argumentacji na korzyść swojego interesanta. Właściwe przedstawienie argumentów i dowodów może przyczynić się do uzyskania korzystnego wyroku. Wreszcie, specjalista z zakresu prawa rodzinnego może pomóc w ograniczeniu stresu i emocjonalnej traumy związanej z rozprawą sądową lub innym procesem związanym z prawem rodzinnym. W przypadku spraw rodzinnych czy sporu o alimenty, pomoże zachować spokój i podjąć racjonalne decyzje, co może być kluczowe dla osiągnięcia korzystnych wyników.

2. Pomoc i doradztwo - Adwokat rozwodowy, Kancelaria adwokacka

Kiedy małżeństwo decyduje się na rozwiązanie związku, istnieje wiele kwestii, które muszą zostać uregulowane. To na przykład podział wspólnych dóbr, ustalenie alimentów oraz opieki nad dziećmi. Często strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia w tych kwestiach bezpośrednio między sobą, co może prowadzić do długotrwałych i kosztownych sporów.  Podejmiemy się w takiej sytuacji pełnić rolę mediatora i pomożemy w negocjacjach między stronami. Doświadczenie i wiedza pozwolą na zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta oraz na przedstawienie tych kwestii w sposób klarowny i przekonujący dla drugiej strony.


Pomożemy w znalezieniu rozwiązań kompromisowych, które zadowolą obie strony i pozwolą skrócić czas uzyskania orzeczenia. Dzięki bezstronności możemy zapewnić obu stronom, że ich interesy są chronione i że propozycje są uczciwe. Właściwie i rzetelnie przeprowadzone negocjacje mogą przyspieszyć proces rozwodu, co oznacza, że strony będą w stanie zakończyć tę trudną sytuację szybciej i skuteczniej. Co więcej, osiągnięcie porozumienia drogą negocjacji jest często bardziej satysfakcjonujące dla obu stron niż decyzja podjęta przez sąd.

Wniosek: Adwokat od rozwodu może pełnić rolę mediatora w negocjacjach między stronami podczas rozwodu, co często przyspiesza i ułatwia rozwiązanie sprawy. Dzięki jego doświadczeniu i wiedzy możliwe jest znalezienie rozwiązań kompromisowych, które zadowolą obie strony i przyspieszą proces rozwodowy.

3. Pomoc w wyborze optymalnego sposobu rozwiązania spraw

Oprócz reprezentowania klienta w sądzie, pomożemy w wyborze najlepszego sposobu rozwiązania sprawy. Zamiast ciągnięcia sprawy w długotrwały proces, zaproponujemy inne metody, takie jak mediacja lub arbitraż.

Mediacja jest procesem pozasądowym, w którym mediator, czyli osoba neutralna i bezstronna, pomaga stronom w rozwikłaniu konfliktu. Polega na negocjacjach, podczas których strony starają się osiągnąć porozumienie. W każdej chwili możemy pomóc w znalezieniu odpowiedniego mediatora oraz w prowadzeniu rozmów i negocjacji podczas mediacji. Mediacja może być skutecznym sposobem na osiągnięcie porozumienia bez potrzeby długotrwałego procesu.

Arbitraż to inny sposób rozwiązania sporu pozasądowego, w którym strony umawiają się na powołanie arbitra - niezależnej osoby lub zespołu osób, której decyzja jest ostateczna i wiążąca dla obu stron. Pomożemy Ci w kwestii wyboru arbitra. Wystarczy zadzwonić.

506 246 140


4. Pomoc w sporządzeniu umowy przedmałżeńskiej lub separacyjnej

Kancelaria prawna może pomóc klientowi w sporządzeniu umowy przedmałżeńskiej lub separacyjnej, której celem jest zapewnienie ochrony interesów klienta. Umowa ta może być przygotowana przed zawarciem małżeństwa lub po jego rozpoczęciu, ale przed wystąpieniem problemów w związku.

Umowa przedmałżeńska może określić, jakie mienie należy do każdej ze stron, jak zostanie podzielone w przypadku rozwodu lub separacji, a także jakie zobowiązania wobec siebie wynikają z małżeństwa. Może również zawierać klauzule dotyczące kwot, które jedna ze stron ma obowiązek zapłacić drugiej, jeśli dojdzie do rozwodu.

Umowa separacyjna natomiast określa, jakie postanowienia dotyczące rozwodu zostaną wprowadzone w życie. W przeciwieństwie do umowy przedmałżeńskiej, która jest podpisywana przed ślubem, umowa separacyjna jest sporządzana po zakończeniu związku małżeńskiego. Może ona obejmować kwestie podziału dóbr i wspólnych zobowiązań, opieki nad dziećmi i innych kwestii.

Umowa ta może stanowić podstawę do rozwiązania sporu, co często przyspiesza i ułatwia proces rozwiązania małżeństwa.  Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, aby zminimalizować ryzyko nieporozumień i zapewnić ochronę swoich interesów.

5. Pomoc i wsparcie w sprawach związanych z dzieleniem dóbr wspólnych

Podział wspólnych dóbr i zobowiązań to jedna z kluczowych kwestii, która wymaga rozwiązania w przypadku rozstania dotychczasowych partnerów.  Dobry adwokat może pomóc klientowi ustaleniu optymalnego sposobu podziału dóbr oraz ewentualnych wspólnych zobowiązań. Najczęściej w tym momencie, lub dopiero z czasem, na etapie samego postępowania sądowego, dochodzi do pojawienia się lub eskalacji sporów. Specjalista pomoże w określeniu, co jest dobrem wspólnym, a co osobistym każdej ze stron. Ponadto, pomoże w ustaleniu wartości każdego elementu oraz określeniu sposobu podziału, który będzie dla obu stron satysfakcjonujący. W ten sposób pomoże w rozwiązaniu konfliktu i osiągnięciu kompromisu. 

W przypadku, gdy para ma dziecko, specjalista pomoże w określeniu, jakie elementy są niezbędne dla zapewnienia dziecku dobrych warunków życia i odpowiedniego wychowania. W sytuacji spornych kwestii dotyczących podziału wspólnych dóbr, pomoże w ustaleniu, jakie składniki powinny pozostać w rękach rodzica, który będzie opiekunem dziecka.

Podsumowując, dobry adwokat może pomóc klientowi w wyborze optymalnego sposobu podziału wspólnych dóbr i zobowiązań, zwłaszcza w przypadku spornych kwestii. Dzięki temu będziesz miał(a) pewność, że Twoje interesy są należycie chronione. To zależy również od doświadczenia i renomy prawnika

prawnik pozew o rozwód wzór

Potrzebujesz porady i pomocy? Zadzwoń i opisz swój problem. Mamy ponad 100 a nie tylko 10 najlepszych adwokatów rozwodowych.

Kontakt z adwokatem


506 246 140


6. Wsparcie i pomoc w ustaleniu wysokości alimentów lub ich zmiany.

Dobry adwokat rozwodowy może pomóc w sprawach alimentacyjnych w czasie rozwodu lub separacji. W przypadku, gdy partnerzy mają dzieci, a jedno z nich będzie przejmować ich opiekę, drugi będzie musiał płacić alimenty. W takiej sytuacji adwokat może pomóc w oszacowaniu ich wysokości, biorąc pod uwagę sytuację finansową i potrzeby dzieci.

W przypadku zmiany sytuacji życiowej, na przykład utraty pracy, adwokat może pomóc w żądaniu zmiany wysokości zobowiązań alimentacyjnych. Przygotuje odpowiedni wniosek i będzie reprezentować jednego z partnerów. Prawnik może również doradzić w kwestiach dotyczących podziału kosztów związanych z wychowaniem dzieci, na przykład w zakresie opłacania kosztów edukacji czy opieki medycznej. Dzięki temu klient może mieć pewność, że jego interesy i potrzeby finansowe są odpowiednio chronione.

7. Zastępstwo procesowe - ważne w przypadku emocjonujących rozwodów

Adwokat to osoba zaufania publicznego, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie i może skutecznie reprezentować klienta w sporach sądowych. Jeden z najczęstszych sporów w przypadku rozwodów dotyczy praw rodzicielskich, czyli kwestii związanych z opieką nad dziećmi. 

Pomożemy Ci w ustanowieniu władzy rodzicielskiej lub w uzyskaniu czasu spędzanego z dziećmi. Pomożemy także w rozwiązaniu sporów związanych z wychowaniem dziecka, takich jak decyzje dotyczące edukacji, zdrowia i wychowania. W przypadku, gdy druga strona ma swojego pełnomocnika, pomożemy w przeprowadzeniu skutecznej obrony i przedstawieniu argumentów na korzyść swojego klienta. Pomożemy w przygotowaniu dokumentów związanych z rozwodem i sporami dotyczącymi opieki nad dzieckiem, takich jak wnioski i zażalenia.

Warto zwrócić uwagę, że adwokat może odgrywać kluczową rolę w przypadku sporów o prawa rodzicielskie, a jego doświadczenie i wiedza mogą być nieocenione w osiągnięciu najlepszych rezultatów, głównie z myślą o małoletnich dzieciach. Dlatego też, w przypadku takich sporów, warto rozważyć skorzystanie z usług najlepszych prawników

8. Pozew rozwodowy - napisanie i uzyskanie dokumentów do rozwodu

Pomożemy Ci w uzyskaniu i przygotowaniu odpowiedniego dokumentu, takiego jak np. pozew rozwodowy, a także w doradztwie w kwestiach formalnych. Profesjonalista prawny pomoże w zrozumieniu procesu rozwodowego i sposobów orzekania w tych sprawach oraz w radzeniu sobie z formalnościami związanymi z jego postępowaniem. Przygotowanie dokumentów do rozwodu wymaga znajomości przepisów prawa rodzinnego, które mogą być skomplikowane i czasochłonne dla osoby, która nie ma doświadczenia w tej dziedzinie. Prawidłowe wypełnienie dokumentów jest niezwykle ważne, ponieważ nawet drobne błędy lub niedopatrzenia mogą spowodować opóźnienie w procesie rozwodowym.

Posiadanie dobrego pełnomocnika w trakcie rozwodu jest niezwykle istotne, a jego wiedza i doświadczenie są niezbędne dla osiągnięcia najlepszych wyników w Twojej sprawie, głównie przy wszelkich ustaleniach, które niosą ze sobą konsekwencje na przyszłość. Wsparcie w kwestiach formalnych jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanych sytuacji, (np. spraw międzynarodowych), kiedy to wymagane są dodatkowe dokumenty i procedury.


9. Bezpieczeństwo - prawnik rozwodowy zapewni wsparcie i ochronę.

Wprawdzie udział dobrego prawnika jest w zasadzie niepodważalnie konieczny, to chyba ten powód w wielu sytuacjach może być najistotniejszy. W czasie rozwodu, szczególnie jeśli dochodzi do konfliktu między małżonkami, może pojawić się wiele problemów i sytuacji wymagających ochrony. Pomożemy w uzyskaniu takiej ochrony przed sądem, na przykład poprzez wniesienie odpowiedniego wniosku do sądu. Może to dotyczyć np. zakazu zbliżania się do Ciebie lub kontaktowania się z Tobą przez drugą stronę, a także ochrony Twoich interesów finansowych, w tym zapewnienia środków na Twoje utrzymanie i utrzymanie dzieci.

Pomożemy w zrozumieniu procesu rozwodowego i w wyjaśnieniu Twoich praw i obowiązków. Podpowiemy, jak najlepiej postępować w trudnych sytuacjach i jakie kroki podjąć, aby zapewnić sobie jak najlepszą ochronę przed sądem. Będziemy działać w Twoim imieniu i dążyć do osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku dla Ciebie. Będziemy reprezentować Twoje interesy, zgodnie z etyką zawodową, czyli w sposób uczciwy i profesjonalny.

10. kancelaria prawa rodzinnego ograniczy koszty i ryzyko błędów

Pomożemy Ci zminimalizować ryzyko niepotrzebnych kosztów i problemów związanych z procesem rozwodowym oraz ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć i ewentualnych strat w przyszłości. Nasi adwokaci doradzą Ci, jakie kroki powinieneś podjąć, aby uniknąć błędów proceduralnych, które mogą prowadzić do przedłużenia procesu i zwiększenia kosztów. Pomogą Ci w oszacowaniu kosztów procesu rozwodowego oraz przedstawią strategie, które pomogą Ci minimalizować ryzyko niepotrzebnych kosztów. Pomożemy negocjować warunki porozumienia z drugą stroną, co może prowadzić do szybszego i bardziej skutecznego procesu rozwodowego. Na każdym etapie postępowania uzyskasz profesjonalną pomoc godnego zaufania specjalisty w Twojej sprawie. Ważne jest, aby wybrać doświadczonego adwokata, który ma wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu procesów rozwodowych. Dobry adwokat powinien być w stanie przewidzieć potencjalne problemy i zaproponować skuteczne strategie minimalizacji ryzyka w Twoim przypadku. Możesz na nas liczyć - nasi specjaliści obsługują takie sprawy z pełnym zaangażowaniem.

Znajdź poradę
w Twoim mieścieprawnik pozew o rozwód wzór

Jeśli potrzebujesz porady i pomocy prawnej w kwestii rozwodu lub podziału majątku, to pamiętaj, że w każdej chwili możesz do nas zadzwonić i opisać swój problem - a my rozpoznamy i omówimy temat, określimy możliwości i przedstawimy propozycje dalszego sposobu działania.

Najlepsi prawnicy pomogą w Twojej sprawie.


506 246 140


Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...