Potrzebujesz wsparcia i pomocy prawnej?

Jakie są przyczyny rozwodów?
Najczęstsze powody rozwodu

Statystyki rozwodów 2018-2023

Zadzwoń - pomożemy!!!

Szybko i skutecznie

⭐⭐⭐⭐⭐

506 246 140

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów?

Najczęstsze przyczyny rozwodów mogą różnić się w zależności od kraju, kultury i społeczeństwa. Jednak na ogół istnieje kilka uniwersalnych przyczyn, które prowadzą do rozpadu małżeństwa. Oto kilka z nich:

rozwód, podział majątku, spadek, zachowek

Brak komunikacji - komunikacja jest kluczowa w każdym związku. Kiedy ludzie przestają ze sobą rozmawiać, trudno jest utrzymać zdrowy i harmonijny związek.
Zdrada - niezależnie od przyczyny, zdrada jest jednym z głównych powodów rozwodów na całym świecie.
Różnice w podejściu do finansów - finanse mogą być jednym z najbardziej stresujących aspektów życia małżeńskiego. Kiedy para ma różne podejście do wydawania pieniędzy lub zarządzania nimi, może to prowadzić do nieporozumień i konfliktów.
Niezgodność co do wartości - kiedy partnerzy nie zgadzają się co do podstawowych wartości, takich jak religia, polityka czy sposób wychowywania dzieci, może to prowadzić do napięć i niezgodności.
Brak zaangażowania - kiedy jedna lub obie osoby w związku przestają działać na rzecz utrzymania i rozwijania związku, może to prowadzić do jego rozpadu.
Różnice w stylu życia - kiedy dwoje ludzi ma różne potrzeby i oczekiwania co do stylu życia, może to prowadzić do konfliktów.
Problemy z intymnością - problemy z intymnością, takie jak brak seksu lub niezgodność co do preferencji seksualnych, mogą powodować napięcia i konflikty w związku.
Problemy z rodzicielstwem - gdy para ma trudności z wychowywaniem dzieci, może to prowadzić do napięć i niezgodności.

W Polsce, według Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z ostatnich lat (2018-2023), najczęstsze przyczyny rozwodów to niezgodność charakterów, zdrada - niedochowanie wierności małżeńskiej, oraz tzw. problem alkoholowy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z lat poprzednich "niezgodność charakterów" odpowiada za 46,3% orzeczonych przypadków rozwodów, zdrada małżeńska to 20,6% przypadków, a nadużywanie alkoholu jest powodem 14,1% rozwodów.

Te trzy aspekty odpowiadają łącznie za ponad 80% rozwodów w Polsce. Zauważyć należy, że niezgodność charakterów to dość szerokie pojęcie, które może oznaczać nieporozumienia między partnerami w zupełnie odmiennych sferach życia. Jest to także najczęściej wskazywany powód rozwodu, gdyż przy zgodnym stanowisku stron, relatywnie łatwo z tego tytułu uzyskać orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Problem alkoholowy oraz zdrada małżeńska są często uznawane w Polsce za wystarczające i zrozumiałe przyczyny rozwodu z uwagi na społecznie szkodliwy charakter takich zachowań.

Czy wiesz że? W 67,7% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 74% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.


7 Kroków do spokojnego rozwodu

Jak przejść rozwód krok po kroku?

Rozwód jest trudną sytuacją, które dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, tworząc głęboko zakorzenione i skomplikowane doświadczenia emocjonalne dla wszystkich zaangażowanych stron. Pomimo utrwalonych w społeczeństwie przekonań, że to głównie kobiety przeżywają rozstania w sposób bardziej intensywny, rzeczywistość ukazuje, że mężczyźni również doświadczają trudności i emocji w trakcie procesu rozwodowego.

Dla obu płci, rozstanie oznacza nie tylko koniec związku małżeńskiego, ale także utratę pewnego rodzaju bezpieczeństwa emocjonalnego, stabilności finansowej, a często także społecznej tożsamości. Kobiety i mężczyźni często zmagają się z uczuciem straty, żalu, a czasem nawet wstydu czy winy, bez względu na to, kto był inicjatorem rozstania.

Mężczyźni, choć czasem społecznie rzadziej przyznają się do swoich emocji w kontekście rozwodu, doświadczają podobnych uczuć co kobiety. Mogą borykać się z poczuciem porażki, utraty rodziny, a także trudnościami w utrzymaniu relacji z dziećmi. Ponadto, społeczne oczekiwania względem mężczyzn jako silnych i nieczułych jednostek mogą skutkować utrudnionym wyrażaniem emocji w trakcie tego trudnego procesu.

Dla obu płci istotne jest zrozumienie, że rozwód to nie tylko koniec, ale także nowy początek. Wsparcie emocjonalne, terapia, a także otwarta komunikacja mogą pomóc zarówno kobietom, jak i mężczyznom w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z rozstaniem oraz w budowaniu nowego, zdrowszego etapu życia. Aby godnie przejść przez rozwód, warto pamiętać o kilku istotnych rzeczach

Podział majątku wspólnego

Podział majątku, prawnik, adwokat od podziału majątku

Jeśli nie ma zgodnego stanowiska byłych małżonków, to podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz wszelkie roszczenia, rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Spadek

Spadek, postępowanie spadkowe, sprawy spadkowe, prawnik adwokat

Spadek. W sytuacji braku wspólnego stanowiska spadkobierców i niemożliwości przeprowadzenia ugodowego postępowania spadkowego należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe.

Dochodzenie zachowku

Zachowek, sprawy majątkowe, adwokat prawnik zachowek

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy, które z różnych powodów nie uczestniczyły w podziale spadku. - np. zostały pominięte w testamencie lub w darowiznach.

Pomoc frankowiczom

Unieważnienie kredytu CHF. Pomoc frankowiczom

Wielu kredytobiorców frankowych w krótkim czasie odczuło znaczny wzrost obciążeń lub nawet utraciło płynność finansową.

Alimenty

Alimenty na dzieci, prawink od alimentów

Jest to świadczenie pieniężne, które jest należne osobie uprawnionej, takiej jak na przykład dziecko lub inna osoba, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych.

Porady prawne on-line Porady on-line.
Potrzebujesz rzetelnej konsultacji? Za pośrednictwem naszego serwisu można skorzystać z porad on-line, udzielanych przez najlepszych prawników w swojej dziedzinie.

Informacje...Bezpłatne porady prawne. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Nasz serwis nie udziela bezpłatnych porad. Informacje o punktach, które bezpłatnie służą pomoc dla osób uprawnionych dostępne są najczęciej na stronach internetowych urzędów miast i gmin lub ośrodków pomocy społecznej...

Informacje...